liên chuyên khoa bao gồm các khoa: 

- Tai Mũi Họng

- Răng Hàm Mặt

- Mắt 

Khoa có thể điều trị hầu hết các bệnh lý từ cơ bản đến phức tạp, từ việc điều trị thuốc đến mổ nội hở và mổ nội soi.

Tin tức chuyên khoa