• BS. CKI. Phạm Tuấn Thanh

    Giám Đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

  • Bs. CKI Bùi Thanh Sơn

    Giám Đốc Phòng Khám Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2

  • ThS. Bs Nguyễn Ngọc Bảo Long

    Giám Đốc bệnh viện